Arkiv

Årsmöte 2023

Årsmöte 2021

Årsmöte 2019

Årsmöte 2018

Årsmöte 2017

Årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Referat 2015. Dagen och morgondagens museer – Förvara, förklara, förena, förändra

Årsmöte 2014

Rapport från Etnografiska museets vänners seminarium 2014: Vän till vad och varför?

Årsmöte 2013

Årsmöte 2012

Presentation 2012 FSM – nuläge och framtid (.ppt)