Stockholm i maj 2024

Till medlemmarna i Förbundet Sveriges Museivänföreningar (FSM)

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Förbundet Sveriges Museivänföreningars årsmöte hålls den 4 juni 2024 på Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

  • 14.00 Årsmöte i museets lokaler.
  • 14.15 Kaffe i Sjöhistoriska Café och Bar
  • 15.00 Visor ur museernas arkiv. En viktig och ibland glömd källa! Trubaduren Kjell Lööw sjunger, berättar och spelar på det museala instrumentet Cittra.
  • Mötet avslutas

Anmälan sker till styrelsens sekreterare skog.margareta12@gmail.com senast den 30 maj. 

Några medlemmar i Förbundet har ännu inte erlagt årsavgiften. Vi ber er vänligen ombesörja detta till Förbundets pg-konto 144959-4. 

Väl mött på årsmötet! 

Med bästa hälsningar från

Styrelsen för Förbundet Sveriges Museivänföreningar gm

Stefan Bohman (ordförande) 

Bilaga: Förslag till dagordning 

Sjöhistoriska Museet, Stockholm

Studieresan till Dalarna 12-14 juni 2024 inställd! Läs mera här

Stockholm i april 2024

Torsdagen den 25 april hölls FSM:s Informationsmöte på Södergården i Stockholm. Se vidare i Rapporter

Bild från besöket på Brandkårsmuseet i samband med FSM:s informationsmöte.

Stockholm i februari 2024

Hej alla medlemmar i Förbundet Sveriges Museivänföreningar (FSM). 

Nu är det ett nytt år och vad förväntas hända i FSM? Först och främst basverksamheten: att vara en samlad röst för museivänföreningar behövs mer än någonsin i en ibland alltmer musei- och kulturarvsfientlig politik, i ett alltmer konfliktfyllt samhälle. 

I år tänker vi uppvakta både Sveriges museer och Riksantikvarieämbetet för att diskutera museivänföreningarnas roll i samhället och följande projekt: att söka medel från Nordisk kulturfond för att tillsammans med motsvarande centralorganisation i Norge och Danmark ordna samarbete kring främst två frågor: 

  • Hur utveckla volontärverksamheten, och lära av varandras erfarenheter?
  • Hur bredda rekryteringen av yngre personer till museer och vänföreningar, bl a genom kontakter med universitet. 

Informationsmöte

Katarina Brandkårsmuseum

FSM kommer den 25 april att ordna ett informationsmöte, kl 14.00 – 16.00 i Blå Salongen på Södergården, Götgatan 37, med efterföljande guidad visning på Katarina Brandkårsmuseum, Tjärhovsgatan 9, (där många av er kanske aldrig har varit). 

Bl. a. kommer följande frågor att tas upp på info-mötet: 

  • Det nordiska projektet, och om hur långt det kommit. 
  • Krav från vissa museer om ersättning från vänföreningar, bl a vad gäller möjlighet för fri entré och andra förmåner. Hur förhåller vi oss? 
  • Vårt arbete med uppmuntran till samarbeten vänföreningar emellan. 
  • Alla är välkomna att ta upp frågor ni vill dryfta med oss och med andra vänföreningar på mötet. 

Konferenser och resor

Nasjonalmuseet, Oslo

Vi planerar att ordna en större konferens för medlemmar i museivänföreningar till hösten. Kom gärna med förslag på ämnen att diskutera på denna konferens! 

Därutöver tänker FSM ordna resor för medlemmar, något vi återkommer till. Förslag är: studieresa till Dalarna och bl a Zornmuseet och även resa i höst till Oslo för att besöka det nya Nasjonalmuseet samt Munchmuseet. 

Men – för att kunna göra allt detta krävs att ni, och förhoppningsvis många fler, betalar årsavgiften till FSM för år 2024 (250 kr för mindre föreningar och 500 kr för föreningar med över 1000 medlemmar), som vi snarast ber er betala till förbundets pg-konto 144959-4. 

Under hösten 2023 tog vi fram en presentationsbroschyr för FSM, som vi planerade att skicka ut per post till alla medlemmar och vi uppmanade er då att meddela er postadress. Då vi fortfarande saknar postadresserna till en hel del av er ber vi er därför meddela den till: skog.margareta12@gmail.com snarast, så att ni kan få ta del av broschyren – där också andra förmåner med medlemskapet står. 

Årsmötet 2024 kommer att äga rum i början av juni. Vi återkommer med kallelse och program kring det. 

Vänliga Hälsningar 

Stefan Bohman

Ordförande