Sveriges Vänföreningar för konst och kultur (SVK) har bytt namn till Förbundet Sveriges Museivänföreningar (FSM). Det är en oberoende ideell riksorganisation, som grundades i oktober 1989 efter internationell förebild under namnet Förbundet Sveriges Museivänner. 2012 utvidgades organisationen till att omfatta hela kulturområdet, inte bara museer utan även teatrar, opera, konst, kulturminnesvård och övriga kulturella institutioner. Följdriktigt ändrades då namnet till det nuvarande Sveriges vänföreningar för konst och kultur. Vid årsskiftet 2021/2022 ändrades namnet till Förbundet Sveriges Museivänföreningar.