Medlemskap

Bli medlem i Förbundet Sveriges Museivänföreningar

FSM är en federation av vänföreningar i Sverige. De vänföreningar som idag ingår i förbundet har sammanlagt omkring 50.000 medlemmar. Ju fler föreningar som ansluter sig, desto större möjligheter har vi att verka för vänföreningarnas intressen.

Årsavgiften för 2024 är för medlemsföreningar med 1000 eller färre medlemmar 250 kr och för föreningar med 1000 eller fler medlemmar 500 kr.

För att bli medlem:

– skicka uppgifter om föreningens namn, kontaktperson/ordförande, e-postadress och telefonnummer till info@sverigesvanforeningar.se och betala in någon av ovanstående summor till vårt Plusgiro: 14 49 59-4 så återkommer vi med mer information.