2020


KonferensMuseivänner i samspel med sina museer

Datum: fredag 14 februari, 2020.
Tid: 10.00—17.00.
Lokal: Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm.
Kommunikationer: Buss 69 via Åhlens, Nybroplan, till Hplats Museivägen

Inbjudna är – förutom landets museivänföreningar – företrädare för ArbetSam, Hembygdsförbundet, Kulturdepartementet, Myndigheten för kulturanalys, Riksantikvarieämbetet, Sveriges Museer och Stockholms museichefskollegium.

Program

10.00. Registrering. Välkommen – presentationer.
Hans Christner, ordförande SVK

10.15 – 11.45 Museivänföreningars verksamheter. Om t ex volontärer, stipendier och samverkan. Peter Skogh/Anna Hansen, Tekniska museet.
Ordet är fritt – erfarenhetsutbyte.

LUNCH
(på egen bekostnad på Tekniska, Sjöhistoriska eller Etnografiska museet).

12.45 – 14.15 Museivänföreningars olika roller. Om t ex kopplingar till respektive museer och deras historia, verksamhetsgränser, medlemsetik. Stefan Bohman/Anders Björklund, SVK. Ordet är fritt – erfarenhetsutbyte.

KAFFE med dopp.

14.30 – 16.0 Att skapa en attraktiv museivänförening. Om t ex personkontakter, medlemsbrev, årsböcker och teknikutmaningar. Maria Sandström/Kicki Miles Ordet är fritt – erfarenhetsutbyte.

16.00-16.30 Om arbetslivsmuseernas roller i kulturarvsarbetet. Om t ex vänföreningsdrivna museers samtida och framtida roller. Sofia Ali, RAÄ.
Ordet är fritt – erfarenhetsutbyte.

16.30-17.00. Summering och avslutande diskussion. Teman för framtida konferenser…

SLUT

Konferensen är kostnadsfri för anmälda/inbjudna. För långväga resenärer kan resekostnadsbidrag utgå efter ansökan. Alla vänföreningar (även de som inte är med i SVK) och vänföreningsintresserade är välkomna! Föranmälan till konferensen görs via mail till SVK: styrelsen@sverigesvanforeningar.se