Program 2024

Till medlemmarna i FSM

Välkomna till informationsmöte torsdagen den 25 april kl. 14:00-16:00 i Blå Salongen på Södergården, Götgatan 37, med efterföljande guidad visning på Brandkårsmuseet, Tjärhovsgatan 9.

Bl a kommer följande frågor att tas upp på info-mötet:

  • Det nordiska projektet och om hur långt det kommit. 
  • Krav från vissa museer om ersättning från vänföreningar, bl a vad gäller möjlighet för fri entré och andra förmåner. Hur förhåller vi oss? 
  • Vårt arbete med uppmuntran till samarbeten vänföreningar emellan.
  • Vi planerar att ordna en större konferens för medlemmar i museivänföreningar till hösten. Kom gärna med förslag på ämnen att diskutera på denna konferens! 
  • Därutöver tänker FSM ordna resor för medlemmar, något vi återkommer till. Förslag är: studieresa till Dalarna och bl a Zornmuseet i juni och en resa i höst till Oslo för att besöka det nya Nationalmuseet samt Munchmuseet. 
  • Alla är välkomna att ta upp frågor ni vill dryfta med andra vänföreningar på mötet.

Men – för att kunna göra allt detta krävs att ni, och förhoppningsvis många fler, betalar årsavgiften till FSM för år 2024 (250 kr för mindre föreningar och 500 kr för föreningar med över 1000 medlemmar), som vi snarast ber er betala till förbundets pg-konto 144959-4.

Anmälan om deltagande senast den 18 april till Förbundets sekreterare Margareta Skog: skog.margareta12@gmail.com

Fundera gärna över eventuella frågor/problem/förslag ni själva vill ta upp.

Vi ser fram emot att ses den 25 april!

Många hälsningar

Styrelsen för Förbundet Sveriges Museivänföreningar 

genom 

Stefan Bohman, ordförande