Program 2023

Till medlemmarna i Förbundet Sveriges Museivänföreningar (FSM)

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023

Förbundet Sveriges Museivänföreningars årsmöte hålls den 31 maj på 2023 på Synskadades Riksförbunds eget museum, Sandsborgsvägen 52, Enskede (Tunnelbanestation: Skogskyrkogården).

Bakgrund: Museet med dess rika samlingarna är i stor sett nerpackat inför flytt. Efter återuppbyggnad kommer det att bli ett viktigt pedagogiskt redskap inte minst för ungdomar för kännedom om villkoren för synskadade. Här finns unika kunskaper och museet kommer att gå i spetsen för ökad tillgänglighet vid landets olika kulturinstitutioner. Närmast står ambitionen att bilda en vänförening till stöd för museiprojektet.

Program:

12.00             Lunch på egen bekostnad (110 kr) restaurang Matborgen, samma adress.*

13.00             Visning av Synskadades museum och studiemagasin.

14.00             Årsmöte i museets lokaler.

14.30   Anna Wallsten, föreståndare samt: ”Att visa sådant som inte kan ses – utmaningar för
De synskadades museum.”

15.00            Förfriskningar.

15.15   Frågeställningar och diskussion. Hur tar vi erfarenheterna vidare till våra museer?

16.30             Slut

* Önskar du äta lunch så möts vi på lunchrestaurangen. Vill du istället komma direkt till mötet, så kommer det att finnas anvisningar vid entrén Synskadades Riksförbund.

Anmälan sker till styrelsens sekreterare skog.margareta12@gmail.com

senast den 22 maj.

Några medlemmar i Förbundet har ännu inte erlagt årsavgiften för året. Vi ber er vänligen

ombesörja detta till Förbundets pg-konto 144959-4.

Väl mött på årsmötet!

Med bästa hälsningar

Styrelsen för Förbundet Sveriges Museivänföreningar

genom

Stefan Bohman (ordförande)

Medlemsbrev för oktober 2022 finns att ladda ner här.

Informationsmöte 2022

Tid: den 20 april 2022, kl. 15:00

Plats: Sjöhistoriska museet, Drottning Victorias röksalong

Program:

  • Aktuell medlemsinformation
  • Samverkan mellan museivänföreningarna
  • Fortsättning av undersökningen ”Museets bästa vän” – ”Effekterna av pandemin”

Kaffe och bullar serveras

Anmälan om deltagande senast den 19 april kl. 13:00 till Förbundets sekreterare Margareta Skog (skog.margareta12@gmail.com).

Vår förhoppning är att kunna komma igång med verksamhet så snart som möjligt och pandeminrestriktionerna minskas eller upphör helt.