Årsmötet 2019

Föreningens årsmöte hölls på Etnografiska museet i Stockholm den 23 maj.
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kåserade Carl-Jan Granqvist på temat ”Det svenska måltidsundret -från gastronomiskt U-land till världstopp. Hur kunde det ske?” Dagen avslutades med mingel och kaffe med dopp.

Här ses ordförande Hans Christner avtacka den avgående sekreteraren, Inger Wijnbladh, som under många år har bidragit med sin entusiasm och sitt arbete. Carl-Jan gav oss åhörare en historisk exposé över vårt svenska matarv. Intresserade medlemmar lyssnade spänt till dagens kåsör.